Keskustaprojekti


Keravan keskusta on kaupungin sydän sekä toimii tulevaisuudessa kaupunkilaisten olohuoneena ja koko kaupungin yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä. Keskustaprojektin avulla kaupunki visioi ja ohjaa keskusta-alueen rakentamista ja kehittämistä.


Tavoitteena on tiivistää keskustan yhdyskuntarakennetta uusia asuntoja ja liiketiloja rakentamalla. Kaupallinen painopiste halutaan kuitenkin säilyttää kävelykeskustassa Kauppakaaren varrella. Lisäksi keskustasta on tavoitteena tehdä haluttu, houkutteleva ja viihtyisä asuinympäristö, jossa palvelut ovat lähellä kotia.


Tavoitteena on myös lisätä kaupungin vetovoimaisuutta elävänä ja monimuotoisena seudullisena keskuksena, joka palvelee työmatkalaisia liikenteen risteyskohtana. Rautatieaseman ympäristöstä on tavoitteena suunnitella elinvoimainen liikenteen solmukohta, jossa nykyaikainen polkupyöräparkki ja autojen liityntäpysäköinti helpottavat liikkumista ja asiointia niin Keravan sisällä kuin muualla pääkaupunkiseudulla julkisen liikenteen avulla.


Lisäksi keskustaprojektin yhteydessä tarkastellaan keskustan arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia seikkoja sekä julkisia tiloja, kuten puistoja ja aukioita, jotka ovat avainasemassa keskustan elävyydessä ja viihtyisyydessä.


Keskustan tulevaisuuden visioimiseksi kaupunki on käynnistänyt Keskustan aluekehityskuvan laatimisen. Aluekehityskuvan tavoitteena on määrittää yleispiirteisesti kuva keskustan tulevaisuuden tilasta. Aluekehityskuvan taustaselvityksenä käytetään Keskustan brändiopasta, jonka taustana ovat toimineet aluekehitystyön tueksi laaditut keskusta-alueen viitesuunnitelmat.  Yksittäiset hankkeet toteutetaan erillisin asemakaavamuutoksin.Ota yhteyttä

Pia Sjöroos
Kaupunkisuunnittelujohtaja
puh. 040 318 2323
pia.sjoroos@kerava.fi

Päivitetty 17.06.2022 klo 14:35