Kaupunkistrategia 2025


Keravan päivitetyn kaupunkistrategian luonnos asukkaiden tarkasteltavissa ja kommentoitavissa 18.10.-7.11.2021  

Uusien kunnanvaltuustojen toimikausi alkoi elokuussa 2021. Keravan uuden valtuustokauden alussa päivitetään kaupunkistrategia, jonka avulla asetetaan tavoite ja suunta kaupungin toiminnalle. 

Keravan kaupunkistrategian sisältöä on päivitetty vastaamaan Keravan uuden kaupunginvaltuuston tavoitteita. Luonnos päivitetystä Keravan kaupunkistrategiasta on tarkasteltavana 18.10.2021 - 7.11.2021 tällä sivulla. 

Päivitetty kaupunkistrategia on tarkoitus tuoda päätöksentekoon viimeistään vuoden 2022 alussa. 

Vuorovaikutteista valmistelua

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.3.2018 Keravan kaupunkistrategian kahdeksi valtuustokaudeksi tavoitevuotena 2025. Vuonna 2018 kaupunkistrategian kokonaisuudistus toteutettiin avoimesti ja laajasti osallistaen eri ryhmiä. Työn sisältöjä valmisteltiin yhdessä kaupunkilaisten, kaupungin toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa. Vuorovaikutteisuuteen on pyritty myös kaupunkistrategian päivittämisessä tänä vuonna.

Keravan kaupunkistrategiatyön päivitys käynnistettiin kesällä 2021 keräämällä asukaskyselyllä kaupunkilaisilta mielipiteitä Keravan kaupungin tulevaisuudesta, imagosta ja kehittämisen painopisteistä. Asukaskyselyyn vastasi noin 300 henkilöä.

Nyt Keravan kaupunkistrategian luonnoksen esilläoloaikana kaupunkilaisilla on jälleen mahdollisuus vastata strategiakyselyyn, johon pääsee tämän sivun oikeasta laidasta. Annettu palaute ja kommentit kerätään yhteen, jotta strategialuonnosta voidaan edelleen päivittää. Myös Keravan kaupungin työntekijöiltä kysytään näkemyksiä strategialuonnoksesta erillisellä henkilöstökyselyllä.

Nykyinen voimassa oleva kaupunkistrategia: Kerava - Hyvän elämän kaupunki

Hyvän elämän kaupunki on Keravan visio. Kaupunkistrategia tähtää siihen, että Keravalla arki on onnellista ja toimivaa. Hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Nämä teemat poikkileikkaavat kaikkea toimintaamme. Toimintamme neljä strategista kärkeä ovat:

  • Uusien ajatusten kärkikaupunki
  • Sydämessä keravalainen
  • Sivistyksen edelläkävijä
  • Monimuotoinen viherkaupunki.

 Tutustu tästä Keravan nykyiseen kaupunkistrategiaan


Päivitetty 19.10.2021 klo 18:13