Kaupunkistrategia 2021-2025

Keravan kaupunki haluaa olla vuonna 2025 pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki sekä elinvoimainen ja uudistuva kaupunki. Kaupungin kaiken toiminnan tavoitteena on tuottaa keravalaisille hyvinvointia ja laadukkaita palveluita ja toimintojen lähtökohtana ovat hyvinvoivat keravalaiset. Keravan kaupunkistrategia tähtää siihen, että Keravalla arki on onnellista ja sujuvaa. Kaupunkistrategian avulla kaupunki suuntaa toimintojaan, jotta visio eli tahtotila halutusta tulevaisuudenkuvasta saavutetaan.


Tutustu Keravan kaupunkistrategiaan 2021-2025.


Strategian kolme painopistettä ja yhteiset arvot

Hyvän elämän kaupunki rakennetaan innostuneen henkilöstön ja tasapainoisen talouden varaan. Valtuustokaudella 2021–2025 kaupunkistrategiaa toteutetaan kolmen painopisteen avulla, jotka ovat uusien ajatusten kärkikaupunki, sydämessä keravalainen ja hyvinvoiva viherkaupunki.


Päivitetty strategia pitää sisällään myös kaupungin yhteiset arvot, jotka ovat inhimillisyys, osallisuus ja rohkeus. Arvot näkyvät kaikessa kaupungin toiminnassa ja vaikuttavat kaupunkistrategian sisältöön, organisaatiokulttuuriin, johtamiseen ja viestintään.


Strategiatyöhön osallistuivat sekä päättäjät että asukkaat

Päivitystyön aikana strategiaa tiivistettiin ja siitä tehtiin kompaktimpi. Päivitys tehtiin avoimesti ja vuorovaikutteisesti ja prosessin aikana kuultiin sekä päättäjiä että asukkaita.


Kaupunginvaltuutetut pääsivät uudistamaan ja kommentoimaan strategiaa elo- ja lokakuussa 2021 järjestetyissä valtuustoseminaareissa. Lisäksi strategialuonnosta esiteltiin kaupunginjohtajan asukasillassa sekä Keravan vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa ja nuorisovaltuustossa. Tausta-aineistoa strategian päivitystyötä varten kerättiin kyselyiden avulla.


Strategian vieminen käytäntöön ja seuranta

Työ kaupunkistrategian viemiseksi käytäntöön kaupunkiorganisaatiossa ja strategian tavoitteiden toteuttamisen seuraamiseksi jatkuu koko strategiakauden ajan. Päivitetyn kaupunkistrategian mukaiset kaupunkitasoiset tavoitteet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.3.2022 / §22, ja näitä valtuusto seuraa puolivuosittain. Pääset tutustumaan kaupunkitasoisiin tavoitteisiin tästä linkistä. Toimialojen tavoitteiden toteutumista seuraavat lautakunnat.


Ota yhteyttä

Emmi Kolis
Yleissuunnittelupäällikkö
0403184348
emmi.kolis@kerava.fiPäivitetty 08.09.2022 klo 15:06