Kaupunkistrategia 2025

Keravalle uusi kaupunkistrategia

Keravan uuden kaupunkistrategian tavoitevuotena on vuosi 2025. Kaupunkistrategiaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja Keravan kaupungin henkilöstön kanssa.

Kerava - Hyvän elämän kaupunki

Hyvän elämän kaupunki on uusi visiomme. Uusi kaupunkistrategia tähtää siihen, että Keravalla arki on onnellista ja toimivaa. Hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Nämä teemat poikkileikkaavat kaikkea toimintaamme.

Toimintamme neljä strategista kärkeä:

  • Uusien ajatusten kärkikaupunki
  • Sydämessä keravalainen
  • Sivistyksen edelläkävijä
  • Monimuotoinen viherkaupunki.

Vuorovaikutteista valmistelua

Uudessa kaupunkistrategian valmistelussa tähdättiin avoimeen ja prosessimaiseen työskentelytapaan. Työn sisältöjä valmisteltiin yhdessä kaupunkilaisten, kaupungin toimialojen ja luottamushenkilöiden kanssa.

Kaupunkistrategian valmisteluun osallistettiin niin asukkaita kuin Keravan henkilöstöä. Onnellinen arki -strategiakyselyyn vastasi 583 vastaajaa.

Käy tutustumassa Onnellinen arki -kyselyn tuloksiin tästä.

Kysely oli avoin niin työntekijöille kuin asukkaillekin. Strategiakyselyn lisäksi lähtöaineistoina toimivat 17 muuta kuntalaiskyselyä, jotka oltiin toteutettu vuosien 2015‒2017 aikana.

Strategian luonnosvaiheessa henkilöstö pääsi vaikuttamaan strategialuonnokseen sähköisen kommentointityökalun kautta. Maaliskuussa Keravan kaupungin esimiehet aloittivat esimiespäivillä jalkauttamistyön suunnittelun. Uusi kaupunkistrategia tullaan viemään käytäntöön yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Syksyn mittaan järjestettiin lukiolaisten strategiatempaus, senioreiden tulevaisuustyöpaja ja johtoryhmän järjestämä strategiatyöpaja.

Lopullisessa kaupunkistrategiassa näkyi niin luottamushenkilöiden, asukkaiden, viranhaltijoiden kuin työntekijöiden näkemykset.

 Tutustu tästä Keravan kaupunkistrategiaan

Päivitetty 22.05.2020 klo 14:47