Uutiset

Huoltajille lähetetty ohjeet varhaiskasvatuksen ja lähiopetuksen järjestämisestä 14.5. alkaen

11.05.2020 klo 15:30

​Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen palataan takaisin 14.5.2020. Palaaminen tehdään hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia ohjeita. 

Huoltajille on lähetetty ohjeet, joiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimitaan. Lisätietoja saa lapsen oman päiväkodin johtajalta tai koulun rehtorilta.


Toimintaohjeet varhaiskasvatukseen 14.5.2020 alkaen
Perusopetuksen opetusjärjestelyt 14.5.2020 alkaen

Päivitetty 11.05.2020 klo 16:47