Uutiset

Ensimmäiselle luokalle kouluun ilmoittautuminen 1.–15.11.2018

12.10.2018 klo 14:05

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Huoltajan tulee itse ilmoittaa lapsensa peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen alkaa torstaina 1.11.2018. Kouluun ilmoittaudutaan käyttäen sähköistä Wilma -järjestelmää. Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 15.11.2018 klo 16:00. Huoltaja, jolla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilmaa, voi ilmoittaa lapsensa kouluun paperilomakkeella (PDF).

Keravalla asuvien vuonna 2012 syntyneiden lasten kotiosoitteeseen postitetaan viikon 43 alussa koulutulokasopas ja kirje, joka sisältää tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta sekä muuta tärkeää tietoa koulun alkamisesta.

Jokaiselle peruskoulun aloittavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisten oppilaaksioton kriteereiden mukaisesti. Oppilaaksiottopäätökset tiedotetaan Wilmassa 21.3.2019, poislukien musiikkiluokan ja Svenskbacka skolan oppilaaksiottopäätökset, jotka tiedotetaan jo 16.1.2019. Tulevaa koulua koskeviin tiedusteluihin ei voida vastata ennen tätä.

Katso ohjevideo Wilman kautta ilmoittautumisesta >>

Lue lisää lähikoulun määräytymisestä >>

Siirry Wilmaan >>
 

Ruotsinkielinen perusopetus

Ruotsinkielistä opetusta järjestetään Keravalla Svenskbacka skolassa. Myös ruotsinkieliseen opetukseen haetaan Wilma-järjestelmän kautta 1.–15.11.2018 klo 16:00 välisenä aikana.

Lue lisää Svenskbacka skolasta >>  
 

Musiikkiluokka

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista hakea musiikkiluokalle Sompion kouluun. Hakuaika on 1.–15.11.2018 klo 16:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Oppilaiden valinta musiikkiluokalle tapahtuu soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään 26.11.– 10.12.2019 välisenä aikana. Soveltuvuuskokeesta ilmoitetaan huoltajille henkilökohtaisesti.

Lue lisää musiikkiluokasta >>
 

Muuhun kuin lähikouluun hakeminen

Sen jälkeen, kun oppilaalle on osoitettu lähikoulu, huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa toisesta koulusta. Tätä kutsutaan toissijaiseksi oppilaakisotoksi. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja tai niitä on vapautumassa sen takia, että oppilaita hakeutuu muihin kouluihin.

Myös toissijaisia oppilaspaikkoja haetaan Wilman kautta. Hakuaika on 22.3.–11.4.2019.

Lue lisää toissijaisesta oppilaaksiotosta >> 
 

Keravalle muuttavan koulutulokkaan ilmoittaminen kouluun

Jos perhe, jossa on vuonna 2012 syntynyt lapsi, on äskettäin muuttanut tai on muuttamassa Keravalle, lapsi ilmoitetaan kouluun tulostettavalla paperilomakkeella (PDF). Interaktiivisen lomakkeen voi täyttää tietokoneella, mutta se on tulostettava ja allekirjoitettava ennen palauttamista. Kaikkien virallisten huoltajien on allekirjoitettava lomake.  
 

Koululaisten iltapäivätoiminta

Keravan kaupunki ja seurakunta järjestävät koululaisille maksullista iltapäivätoimintaa koulun jälkeen klo 12–16 välisenä aikana. Huoltaja voi halutessaan hakea lapselleen paikkaa koululaisten iltapäivätoiminnasta. Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmän kautta 22.3.– 15.4.2019 klo 16:00 välisenä aikana.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta >>

Päivitetty 07.11.2018 klo 09:15