Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.


Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asuntopoliittisen ohjelman 12.12.2016. ja ohjelmaa päivitettiin 10.12.2018. ​Tutustu Keravan asuntopoliittiseen ohjelmaan 2018–2021


Laaditussa asuntopoliittisessa ohjelmassa tarkastellaan alueittain asuntorakenteen nykytilaa, ajoitetaan tulevat asuntorakentamishankkeet sekä tunnistetaan alueittain keskeisimmät kehitystarpeet. Asuntopoliittisen ohjelman ajanmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti ja päivitystä tehdään tarpeen vaatiessa.

Asuntopoliittisen ohjelman uudistaminen on käynnissä. Ohjelma laaditaan vuosille 2022 - 2025. Kaupunkikehitysjaosto ja kaupunginhallitus käsittelevät uudistettavan asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita marraskuussa 2021. Uudistettu ohjelma tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2022. 


Ota yhteyttä

vs. yleissuunnittelupäällikkö
Olli Hokkanen
puh. 040 318 2393
olli.hokkanen@kerava.fiPäivitetty 02.11.2021 klo 09:46