Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Keravan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden asuntopoliittisen ohjelman 12.12.2016. Ohjelmaa päivitettiin 10.12.2018. ​

Laaditussa asuntopoliittisessa ohjelmassa tarkastellaan alueittain asuntorakenteen nykytilaa, ajoitetaan tulevat asuntorakentamishankkeet sekä tunnistetaan alueittain keskeisimmät kehitystarpeet. Asuntopoliittisen ohjelman ajanmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti ja päivitystä tehdään tarpeen vaatiessa.

Keravan asuntopoliittinen ohjelma 20182021 

Päivitetty 25.05.2020 klo 11:21