Päivystys

Keravan terveyskeskuspäivystys on auki virka-aikana klo 8-16.  Ilta ja viikonloppupäivystys sekä juhlapyhien päivystys on Vantaan terveyskeskuspäivystyksessä (Peijaksen sairaalan yhteydessä, Sairaalakatu 1, Vantaa). Päivystys on tarkoitettu niille potilaille, jotka eivät sairautensa vuoksi voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

​​Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia, hoitoa ja ensiapua. Kyse on sairaudesta, jonka hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.

Vilustuminen, selkäkipu tai muu tavanomainen vaiva, joka ei edellytä kiireellistä hoitoa, hoidetaan terveyskeskuksissa päiväaikaan. Tämä työnjako varmistaa, että päivystyksissä pystytään hoitamaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat.

Päivystykseen tulleiden potilaiden hoidontarve ja oireiden kiireellisyys arvioidaan. Päivystyspotilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Terveyskeskuksessa toimii myös päivystävä sairaanhoitaja.

Reseptejä ei uusita päivystyksessä.

Huom! Vakavassa, henkeä uhkaavassa sairaustapauksessa ota aina yhteyttä valtakunnalliseen hätänumeroon 112.

Päivitetty 05.11.2015 klo 14:29