Johtosäännöt ja ohjeet

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnan toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lisäksi hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista
sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.


 

Johtosäännöt ja toimintasäännöt

Hallintosääntö​
• Kaupunginhallituksen johtosääntö
• Kaupunkitekniikan johtosääntö 
  - Kaupunkitekniikan toimintasääntö
• Kasvatus- ja opetustoimen johtosääntö
  - Kasvatus- ja opetustoimen toimintasääntö
• Keskushallinnon johtosääntö
  - Keskushallinnon toimintasääntö
• Kuuma-seutu liikelaitoksen johtosääntö 
• Rakennuslautakunnan johtosääntö 
• Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö
  - Sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntö
• Vapaa-aikapalveluiden johtosääntö 
  - ​Vapaa-aikapalveluiden toimintasääntö


 

Muut säännöt ja määräykset 

• Rakennusjärjestys
• Valtuuston työjärjestys
• Ympäristönsuojelumääräykset​

Päivitetty 31.03.2017 klo 11:15