Johtosäännöt ja ohjeet

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnan toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lisäksi hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista
sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.


 

Johtosäännöt ja toimintasäännöt

Hallintosääntö​
• Kaupunkitekniikan toimintasääntö
• Kasvatus- ja opetustoimen toimintasääntö
• Keskushallinnon toimintasääntö
• Sosiaali- ja terveystoimen toimintasääntö
• ​Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimintasääntö


 

Muita sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita

• Konserniohjeet
• Rakennusjärjestys
• Valtuuston työjärjestys
• Ympäristönsuojelumääräykset​

Päivitetty 28.06.2017 klo 11:50