Palveluseteli 1.1.2017 alkaen

​​​​Tulosidonnainen palveluseteli on keravalaisille perheille vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Palveluseteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja perheen omaan maksuosuuteen. Perhe ei voi saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea lapsen hoidon järjestämiseen. Palvelusetelin vastaanottava perhe ei myöskään voi osallistua kerhotoimintaan (leikkikoulu).

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kaupunki päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsema palvelu. Kaupungilla on mahdollisuus rajata vuosittain myönnettävien palvelusetelien määrää talousarvion puitteissa. Kaupungilla on myös oikeus rajata harkintansa mukaan palvelusetelin myöntäminen, jos palvelun tarjoaminen palvelusetelipäiväkodissa olisi kohtuuttoman vaikeaa toteuttaa.

Yksityiset palvelusetelipäiväkodit löytyvät palvelusetelihinnastosta kohdasta yksikkö.


Kun perhe valitsee tulosidonnaisen palvelusetelin lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten

1. Palvelusetelin hakeminen

Perhe jättää sähköisen palvelusetelihakemuksen tai täyttää paperilomakkeelle palvelusetelihakemuksen ja toimittaa sen varhaiskasvatuksen vastuualueelle osoitteeseen: Keravan kaupunki, varhaiskasvatus, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Kuoreen viitteeksi "palveluseteli".  Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. 

Perheen tulee jättää päivähoitohakemus myös haluamaansa yksityiseen päiväkotiin, joka on hyväksytty palvelusetelipäiväkodiksi. Voit tiedustella palvelusetelin piirissä olevia yksityisiä päiväkoteja varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta,
puh. 040 318 4320 klo 9-12.

2. Palvelusetelipäätös

Palvelusetelipäätöksen tekee varhaiskasvatusjohtaja. Kirjallinen päätös toimitetaan perheelle postitse. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden sisällä sen myöntämisestä. Palveluseteli on lapsikohtainen.

3. Palvelusopimus ja palvelusetelin liite 

Perhe täyttää palvelusopimuksen ja palvelusetelin liitteen palvelusetelipäiväkodin johtajan kanssa saatuaan palvelusetelipäätöksen. Palvelusopimus laaditaan perheen ja palveluntuottajan välille; sopimuslomakkeen saa palvelusetelipäiväkodista. Hoitosuhde voi alkaa aikaisintaan sillä päivämäärällä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty tai 4kk myöntämisen jälkeen. Palvelusetelipäiväkodin johtaja toimittaa palvelusetelin liitteen varhaiskasvatuksen vastuualueelle ennen hoitosuhteen alkamista. 

Lapsen hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen päättyy, kun perhe ottaa vastaan paikan palvelusetelipäiväkodista. Perhe voi kuitenkin halutessaan jättää uuden hakemuksen kunnalliseen varhaiskasvatukseen hoitosuhteen alkamisen jälkeen. Uudet hakemukset käsitellään neljän kuukauden takuuajalla.

4. Palvelusetelin arvo

Kun palvelusetelin liite ja mahdolliset tulotiedot on toimitettu varhaiskasvatuksen vastuualueelle, palvelusetelin arvosta lähetetään perheelle kirjallinen päätös. Palvelusetelin arvo muodostuu määrittelemällä perheen tulotietojen perusteella perheen kunnallinen asiakasmaksu. Saatu asiakasmaksu vähennetään palvelusetelin enimmäisarvosta. Tämä erotus muodostaa palvelusetelin arvon, jonka yksityinen päiväkoti saa. Yksityinen päiväkoti perii asiakkaalta asiakasmaksuna palvelusetelin enimmäisarvon ja asiakkaalle määritellyn palvelustelin arvon erotuksen ja mahdollisen 0-30 euron erikoistumislisän.

Voit tutustua tarkemmin palvelusetelipäiväkoteihin ja niiden hoitopaikkojen hintoihin palvelusetelihinnastosta (linkki)​​.

Esimerkki 3 vuotta täyttäneen lapsen asiakasmaksusta kokopäivähoidossa:  

  • Perheen tulojen mukaan kunnalliseksi asiakasmaksuksi määräytyisi 150€ 
  • Palvelusetelin arvo, joka maksetaan palvelun tuottajalle
    = Palvelusetelin enimmäisarvo 823€ (3–5v) - 150€ = 673 €
  • Palveluntuottaja perii asiakkaalta 150€ asiakasmaksuna
    + erikoistumislisän 0–30€
    Asiakasmaksuksi muodostuu asiakkaalle max 180€ 
Palvelusetelin enimmäisarvo:

Palveluseteli.png 

Palvelusetelin arvon määrittämistä varten perhe voi toimittaa tulotietonsa varhaiskasvatukseen viimeistään aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä. Tulojen ilmoittamisessa täytetään lomake Tuloselvitys päivähoitomaksun tarkistamista varten.

Mikäli perhe on hakemuksessa ilmoittanut suostuvansa enimmäismaksuun
(= pienin palvelusetelin arvo), tulotietoja ja tositteita ei tarvitse toimittaa.

Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/ hoitoajan perusteella, kuten myös kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus ei kuitenkaan koske perheitä, joissa toinen sisarus on varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella.

Mikäli perheen bruttotulot ylittävät alla määritellyn enimmäissumman, määräytyy perheen asiakasmaksu enimmäismaksun mukaisesti (= pienin palvelusetelin arvo). 

Perheen koko
(vanhemmat ja kotona asuvat
alle 18-vuotiaat lapset)

Perheen yhteenlasketut tulot
(bruttopalkkatulo, sivutulo,
pääomatulo jne.)​

2​​4437€
​3​5000€
4​​5724€
​5​5862€
​6​5999€

Palvelusetelipäiväkodin johtajalle toimitetaan asiakaslaskutusta varten kirjallinen ilmoitus palvelusetelin arvosta; ilmoituksessa ei mainita asianosaisen perheen huoltajien tulotietoja. Palveluntuottaja laskuttaa omien palvelusopimuksessa sovittujen käytänteiden mukaan lapsen asiakasmaksun palvelusetelin arvon perusteella. 

Päivitetty 17.03.2017 klo 08:39