Iltapäivätoiminta

​​​​Keravan kaupunki järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa 1.-2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. luokan oppilaille tarkoitettua maksullista iltapäivätoimintaa. Kaikki toimijat järjestävät toimintaa klo 12.00-16.00 välisen ajan.

Toimintaa tarjotaan työssä tai opiskelemassa käyvien perheiden lapsille. Lapsia iltapäivätoimintaan otettaessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Etusijalla ovat koulunsa aloittavat, mikäli kaikille toimintaan hakeneille ei pystytä järjestämään paikkaa. Mikäli kaikille 2.-luokkalaisille ei voida tarjota paikkaa, ne arvotaan määräaikaan mennessä hakeneiden kesken. Edelle menevänä perusteena voidaan käyttää myös kasvatuksellisia ja sosiaalisia perusteita.

Ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa järjestää Folkhälsan i Kervo rf Svensbackan koulussa. Ruotsinkieliseen toimintaan on oma hakemuksensa. Lisätietoja ruotsinkielisestä toiminnasta: Marianne Lundström p. 040 244 5541 , marianne.lundstrom52@gmail.com.

 

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmän kautta 12. - 28.4.2017. Ilmoittautumisohje lähetetään kotiin koulutulokaspäätöksen mukana.

Ruotsinkieliseen koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella, joka on tulostettavissa 12. - 28.4.2017 välisenä aikana Keravan kaupungin internetsivuilta. 
 

Maksut

Maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Perusopetuslain mukaisen toiminnan ajalta (4 h, klo 12-16) peritään 80 euroa/kk.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2016 alkaen:

​Perheen bruttotulot / kk​Maksu/kk
​alle 2071€​0€
​2071€ - 2726€​56€
​yli 2726€​80€​

 

Lisätietoa

Iltapäivätoiminnan järjestämiseen liittyvät asiat:
Kati Airisniemi, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija
puh. 040 318 2728
kati.airisniemi@kerava.fi

Iltapäivätoiminnan maksuihin liittyvät asiat:
Anne Timonen, toimistosihteeri
puh. 040 318 2828
anne.timonen@kerava.fi

 

Päivitetty 20.04.2017 klo 15:06