Puistometsät

KERAVAN KAUPUNGIN METSÄT
 
Kaupungin metsät ovat kaikkien kaupunkilaisten yhteisiä virkistysalueita. Metsiä saa vapaasti käyttää jokamiehen oikeuksien mukaiseen virkistäytymiseen.

Metsää ei saa ottaa yksityiseen käyttöön laajentamalla omaa piha-aluetta kaupungin puolelle esim. tekemällä sinne istutuksia, nurmikkoa, rakenteita tai varastoimalla sinne yksityisomaisuutta.

Kaikenlainen metsän roskaaminen, kuten esim. puutarhajätteiden tuonti on kiellettyä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT JA LÄHIAIKOINA ALKAVAT METSÄTYÖKOHTEET
Oheisen metsätyökohdekartan kohteet 11, 12 ja 20 pyritään saamaan käyntiin syksyn 2016 kuluessa. Samoin kohteissa 14-16 voidaan syksyn mittaan aloittaa alustan pienpuuston raivaustyöt. Kohde 22 pyritään tekemään maiden jäädyttyä talvella 2017.

Lisätietoja metsätyökohteista antaa Viheraluepäällikkö Pekka Sorri p. 040 3182453.

Päivitetty 11.10.2016 klo 12:05