Ajankohtaista ja nähtävillä

 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen voimaantulo 24.5.2017

Kaupunginhallitus on 3.4.2017/87 § hyväksynyt asemakaavan muutoksen 6. Savion kaupunginosan osaan korttelia 1585 ja puistoalueelle sekä tonttijaon muutoksen korttelin 1585 tontille 5. Tonttijaon muutoksella muodostuu tontit 6-1585-22, 6-1585-23, 6-1585-24 ja puistoa. (Mäkitie 3/2325)

                                                         *****************

Asemakaavojen nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadintatyöt ovat käynnistyneet ja niitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 4. – 19.5.2017 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.  

- Keravan kartanon ympäristön (2316) asemakaava koskee Ylikeravan kylän tiloja RN:o 2-618, 2-644 ja 2-638. Päätarkoituksena on osoittaa rakennuspaikka luontopäiväkodille. Tavoitteena on myös tutkia alueen muita käyttömahdollisuuksia huomioiden kulttuurihistorialliset-, luonto- ja maisema-arvot. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)kerava.fi

 Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

- Ahokujan (2336) asemakaavamuutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 728 sekä yleistä pysäköinti-, lähivirkistys- ja katualuetta. Muutoksella selvitetään asuinkerrostalon rakentamisen mahdollisuuksia toteutumattomien yritystonttien tilalle. Valmistelija: Tuomas Turpeinen p. 040 318 2480. 

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)kerava.fi

 Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

                                                    *******************

Asemakaavan muutos hyväksytty

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.4.2017 (87 §) asemakaavan muutoksen 6. Savion kaupunginosan osaan korttelia 1585 ja puistoalueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 6. Savion kaupunginosan korttelia 1585 ja puistoaluetta, Mäkitie 3 (2325).

                                                    *******************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Päivölänlaakson uusi koulu (2326) asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 30.3. – 28.4.2017. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1173 tonttia 2, virkistys- ja katualueita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Päivölänlaaksoon uusi rakennuspaikka alakoulua varten. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 30.3. – 21.4.2017. Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 240 sekä vesi- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa rakennettava Keravanjoen yhtenäiskoulu Lapilan koulun alueelle. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                            ***************************

Keravan yleiskaava 2035

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 hyväksymästä oikeusvaikutteisesta Keravan yleiskaava 2035: stä on valitettu. Kaupunginhallituksen 6.3.2017 (§ 52) päätöksellä yleiskaava on määrätty (MRL § 201) tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu.

Voit tutustua aineistoon tästä linkistä.

                                           ***************************

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.3.2017 (55 §) asemakaavan muutoksen, joka koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan kortteleita 4006-4010 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 7. Ylikeravan kaupunginosan korttelit 4006-4010 sekä katualuetta, Kytömaan II-vaihe (2331).

                                           ****************************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

Kankurinpolku 2 (2332) asemakaavamuutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.3.-7.4.2017. Asemakaavamuutos koskee 2. Killan kaupunginosan korttelin 64 osaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on liiketilan purkaminen ja uuden liiketilan sekä asuinkerrostalon rakentamisen mahdollistamista. Valmistelija: Heini-Sofia Iho, p. 040 318 2092.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Laaksotie 18 (2333) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.3.-31.3.2017. Asemakaavamuutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelin 1592 osaa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kiinteistön laajentaminen kiinni katualueen rajaan, autotallien rakentamisen mahdollistaminen ja tontin rakennusoikeuden lisääminen. Valmistelija: Heini-Sofia Iho, p. 040 318 2092.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                ********************

Asemakaavamuutoksen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §)

Kuparisepänkatu 3 (2321) asemakaavan muutosehdotus 4. Keskustan kaupunginosan kortteleihin 402, 403 ja katualueelle sekä tonttijaon ehdotus tonteille 4-402-1 ja 4-403-1 ovat julkisesti nähtävillä 13.3. – 11.4.2017 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, sekä www.kerava.fi.

Asemakaavamuutoksella lisätään asuinrakennusoikeutta, mahdollistetaan täydennysrakentaminen sekä liitetään osa katualuetta korttelialueeseen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu tontit 4-402-2 ja 4-402-3. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316, etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostitse: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

                                             ******************************

Kaavoituskatsaus 2017

Kaupunginhallitus on 19.12.2016/349 § hyväksynyt Keravan kaavoituskatsauksen 2017. Siihen voi käydä tutustumassa Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

Kaavoituskatsaus 2017

                                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

 

Päivölänlaakson uusi koulu (2326) asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 2. – 24.2.2017. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1173 tonttia ja viheralueita (VK ja VL). Muutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko Päivölänkaaren toimipisteen läheisyyteen perustaa uusi kaksisarjainen alakoulu. Laaksonpohjalla olevat toiminnat on tavoitteena säilyttää. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Kytömaan II-vaihe (2331) asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 2. – 17.2.2017. Asemakaavan muutos koskee 7. Ylikeravan kaupunginosan kortteleita 4006 – 4010 sekä katualuetta. Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan paremmin tonttijakoa, jonka yhteydessä tontteja on suurennettu. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Mäkitie 3 (2325) asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 6. – 20.2.2017. Asemakaavamuutoksella liitetään osa puistoaluetta kortteliin 1585 ja parannetaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu tontit 6-1585-22, 6-1585-23, 6-1585-24 ja puistoa. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Mahdolliset mielipiteet/muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                   ****************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.11.2016 asemakaavan muutoksen osaan 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 314. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 314. Lintulammenkatu 2 (2292).

                                                    *****************

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.11.2016 (308 §) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 7. Ylikeravan kaupunginosan katu- ja suojaviheralueelle, Koivulantien länsiosa (2319)

                                                   *****************

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.10.2016 asemakaavan muutoksen 9. Alikeravan kaupunginosan osalle kortteleita 332 ja 336 sekä niihin liittyville katualueille ja pysäköintialueelle.  (Jäspilä II / 2231)

                                                  *****************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

Terhikintie 2 (2294) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12. – 30.12.2016. Asemakaavan muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 22 sekä katu- ja virkistysalueita. Muutoksen tarkoituksena on tutkia asuinkerrostalorakentamisen mahdollistamista korttelissa 22 ja Terhikinpuiston tulevaa käyttötarkoitusta. Asemakaavamuutosta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.12. klo 17:30 – 19:00 Sampolan palvelukeskuksessa, osoitteessa Kultasepänkatu 7. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456. 

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Kuparisepänkatu 3 (2321) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 19.12.2016 – 13.1.2017. Asemakaavamuutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan kortteleita 402 ja 403 ja katualuetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asuinrakentamisen osuutta ja mahdollistaa vähäinen täydennysrakentaminen. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316 

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

                                                  ***************

Asemakaava-asiakirjojen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.kerava.fi sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Kytömaan II-vaihe (2331) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitlema (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnos ovat nähtävillä 12.-30.12.2016. Suunnittelualue käsittää 7. Ylikeravan kaupunginosan korttelit 4006-4010 sekä katualuetta. Muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan paremmin tonttijaon yhteydessä suurennettuja tontteja. Kysymyksessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos (MRL 191 § 3 mom).  Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakrjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 30.12.2016 mennessä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.

Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

                                                           ********************** 

Asemakaavan muutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

- Keravanjoen yhtenäiskoulu (2327) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.11. – 16.12.2016. Asemakaavamuutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 240 sekä katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden yhtenäiskoulun rakentaminen nykyisen Lapilan koulun alueelle. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki karttapalveluun ja asiakrjoihin

 

- Jaakkolantie 18 (2303) asemakaavamuutoksen luonnos ja Varjakontien katusuunnitelmaluonnos ovat nähtävillä 24.11. – 16.12.2016. Asemakaavamuutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan kortteleiden 188 ja 312 osia sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suojella Jaakkolan entisen maatilan päärakennus ja osoittaa neljä pientalotonttia päärakennuksen mäen viereisille rinteille. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Linkki karttapalveluun ja asiakrjoihin

 

Koivulantien länsiosa (2319), kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.11.2016 (308 §) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 7. Ylikeravan kaupunginosan katu- ja suojaviheralueelle.

                                           ******************************

Asemakaavamuutoksen nähtävilläolo (MRL 62 §, 63 §, MRA 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi. 

Mäkitie 3 (2325) asemakaavamuutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos ovat nähtävillä 14.11. – 25.11.2016. Asemakaavan muutos koskee osaa 6. Savion kaupunginosan korttelista 1585 ja puistoaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää osa puistoaluetta kortteliin 1585 ja parantaa alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316. 

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

                                                    ************************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs. sekä www.kerava.fi.

Päivölänlaakson uusi koulu (2326) asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.10. – 18.11.2016. Asemakaavan muutos koskee 5. Ahjon kaupunginosan korttelin 1173 tonttia ja viheralueita (VK ja VL). Muutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko Päivölänkaaren toimipisteen läheisyyteen perustaa uusi kaksisarjainen alakoulu. Samalla tutkitaan henkilökunnan pysäköintitarve ja -paikka. Laakson pohjalla olevat toiminnat on tavoitteena säilyttää alueella. Valmistelija: Tommi Jääskeläinen, p. 040 318 2388.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

 

Kerca IV (2297) asemakaavamuutoksen luonnos ja täyttösuunnitelman yleissuunnitelma ovat nähtävillä 27.10. – 18.11.2016. Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka Alikeravan työpaikka-alueen eteläpuolelle. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                     ************************

Asemakaavamuutosten voimaantulo

Kaupunginhallitus on 29.8.2016 hyväksynyt seuraavat asemakaavojen muutokset:

Savion Mäkitie/2287, asemakaavan muutos 6. Savion kaupunginosan osaan korttelia 1583. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 6. Savion kaupunginosan korttelia 1583.

Alikeravantie 37/2302, asemakaavan muutos 9. Alikeravan kaupunginosan osaan korttelia 332. Asemakaavan muutoksella muodostuu osa 9. Alikeravan kaupunginosan korttelia 332.

Kaakkurinpolku /2312, asemakaavan muutos 1. Kalevan kaupunginosan kortteliin 655 sekä puisto-ja katualueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. Kalevan kaupunginosan kortteli 655 sekä katualuetta. 

                                              ************************* 

Seuraavat asemakaavat / asemakaavan muutokset ovat käynnistyneet ja niitä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat nähtävillä 6. – 28.10.2016 (MRL 62 § ja 63 § MRA 30§ ja 42 §) Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Varikko (2309) Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 213 sekä katu- ja rautatiealuetta. Tavoitteena on tutkia asuinkerrostalojen, yleisten tilojen ja liike- ja toimistotilojen rakentamismahdollisuuksia. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Pihkaniitynkatu (2307) Asemakaava Kalevan kaupunginosaan ja asemakaavan muutos korttelin 557 osaan sekä puistoalueelle. Tavoitteena on laajentaa pientalovaltaista asumista, huomioiden virkistysalueiden riittävyys. Samalla tutkitaan uuden leikkikentän sijoituspaikkaa sekä polku- ja latuverkoston laajentamismahdollisuuksia.

Linkki karttapalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet asemakaavojen asiakirjoista tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja myös: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                 ************************

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin internetsivuilla www.kerava.fi sekä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1 krs.

Kuparisepänkatu 3 (2321) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 5.9. - 16.9.2016. Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan korttelia 402 ja katualuetta. Tavoitteena on lisätä asuinrakentamisen osuutta alueella. Lisätietoja: Marja Pelo p. 040 318 2316, marja.pelo@kerava.fi

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

                                           ***************************


 

Asemakaavan muutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 27 §, 30 §) Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Kaupungintalon kortteli (2279) asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 13.6.-5.8.2016. Asemakaavan muutos koskee 4. Keskustan kaupunginosan kortteleita 2 ja 7, osaa korttelista 222 sekä katu- ja liikennealueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita. Valmistelija: Marja Pelo, p. 040 318 2316.

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

                                        **************************

 

Vuorela, Klondyke ja Kumitehtaankadun ympäristö (2247) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 9.6.-24.6.2016. Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan kortteleita 336, 351, 352, 371, 377 ja korttelin 350 osaa sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen asemakaavojen ajantasaistaminen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan mm. kortteleiden käyttötarkoitusmerkintöjä. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

 

                                              *************************

 

Asemakaavamuutosten nähtävilläolot (MRL 62 §, 63 § ja MRA 30 §)

Seuraavat kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 21.4.-13.5.2016 Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, 1. krs.

Kerca IV (2297) asemakaavan muutoksen laadintatyö on käynnistynyt ja sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä. Asemakaavan muutos koskee 9. Alikeravan kaupunginosan virkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoituspaikka. Valmistelija: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi tai os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA. Lisätietoja myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

                                                 

 

                                *******************************

Saviniementie (2265) asemakaavamuutoksen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63 § JA MRA 30 §)

4.1. – 18.1.2016 Keravan yhteispalvelupisteessä, Kultasepänkatu 7, sekä internetissä www.kerava.fi. Asemakaavamuutoksella tutkitaan Metos Oy Ab:n eteläpuolella olevien alueiden maankäytön soveltuvuutta työpaikka- ja asuinrakentamiseen.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa suunnitelmien nähtävilläoloaikana os. Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse kaupunkisuunnittelu@kerava.fi. Lisätietoja: Juha Pasma, p. 040 318 2456

Linkki hankepalveluun ja asiakirjoihin

 

                                                  

 

 

 

 

 

Päivitetty 23.05.2017 klo 13:32