Talous- ja tilastotietoa

Keravaa koskevaa tilastotietoa kootaan vuosittain kaupungin omiin tilastojulkaisuihin, Taskutilastoon ja Tilastokirjaan. Julkaisuissa esitetään tilastotietoa mm. kaupungin väestöstä, työvoimasta, asumisesta, taloudesta ja palveluista. Nimensä mukaisesti taskutilasto sisältää viimeisimmät tiedot​ pienenä, tiiviinä pakettina. Tilastokirjassa tietoja esitetään yksityiskohtaisemmin ja pitemmältä aikaväliltä paperiraporttina, jota on saatavissa keskushallinnon talouspalveluista. Suuri osa tilastokirjan tiedoista löytyy myös julkisista tilastopalveluista. Tarkimmat tiedot kaupungin taloudesta löytyvät puolestaan vuosikertomuksesta.

Tässä on joitakin tietoja Keravasta:

Keravan GPS-koordinaatit: N 60.401033, E 25.107644
Pinta-ala yhteensä: 30,7 km², josta
maapinta-alaa: 30,7 km²
vesipinta-alaa: 0,1 km²
kaupungin omistamaa maa-alaa: 12,05 km²
Asemakaavoitettua aluetta: 16,8 km²
Kunnallisveroprosentti: 19,25
Asukasluku: 35 317, joista miehiä oli 17 260 ja naisia 18 057 (v. 2014) 

 

Taskutilasto

Taskutilasto 2015

Taskutilasto 2014

Taskutilasto 2013

    

Tilastotietoa

Tilastotietoa 2015

Tilastokirja 2014

Tilastokirja 2013

Tilastokirja 2012

 

Vuosikertomus

Vuosikertomus 2015

Vuosikertomus 2014

Vuosikertomus 2013

Vuosikertomus 2012

 

Päivitetty 24.02.2017 klo 09:01